دسته‌ها
اساتید

امیر حسین صالحی

امیرحسین صالحی متولد 1352 و فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1375 می باشد. وی با 20 سال سابقه کار در زمینه طراحی مبدل های حرارتی از سال 1381 به تدریس دوره های طراحی حرارتی و مکانیکی مبدل های حرارتی مشغول بوده است.

برای آشنایی بیشتر شما با ایشان خلاصه روزمه مهندس امیرحسین صالحی در زیر آمده است:


سوابق کاری:

1391 الی 1398 – کارشناس ارشد تجهیزات حرارتی شرکت مهندسی و طراحی صنایع انرژی (EIED):

  • سرپرست گروه طراحی تجهیزات حرارتی در بخش های مهندسی مکانیک و فرآیند

1388 الی 1391 – کارشناس ارشد تجهیزات حرارتی نارگان:

  • سرپرست گروه طراحی مبدل حرارتی در بخش مهندسی مکانیک
  • هماهنگ کننده طراحی حرارتی و مکانیکی مبدل های حرارتی میان بخش های فرآیند و مکانیک

1387 الی 1388 – کارشناس تجهزات ثابت فاستر ویلر انرژی انگلستان:

  • کارشناس طراحی حرارتی گروه طراحی مبدل های حرارتی

1377 الی 1387 – کارشناس ارشد تجهیزات حرارتی نارگان:

  • سرپرست گروه طراحی مبدل حرارتی در بخش مهندسی مکانیک
  • هماهنگ کننده طراحی حرارتی و مکانیکی مبدل های حرارتی میان بخش های فرآیند و مکانیک

سوابق آموزشی:

مدرس دوره های طراحی حرارتی مبدل های حرارتی لوله و پوسته، طراحی مکانیکی مبدل های حرارتی لوله و پوسته، طراحی حرارتی کولرهای هوایی

برگزاری بیش از 40 دوره آموزشی برای موسسات آموزشی در تهران و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

مسلط به نرم افزار های HTRI، ASPEN EDR

دارای مدرک دوره آموزشی 2 روزه نرم افزارHTRI در شرکت فاستر ویلرانگلستان

امیر حسین صالحی تا کنون 19 دوره آموزشی در پترو دانش افزار برگزار نموده اند که میانگین رضایت از دوره های ایشان 88 بوده است.