مدرسان

پترو دانش افزار از ابتدای فعالیت بنا را بر استفاده از اساتید مجرب در زمینه کاری و همچنین دارای توانایی ارائه مناسب دانسته های خود داشته است. مطلبی که قطعا افرادی این سال ها مشتری این شرکت بوده اند به آن اذعان خواهند داشت. البته این کار بدون همکاری اساتیدی که سابقه همکاری ما با برخی از ایشان به بیش از 10 سال نیز می رسد، میسر نبوده است.

برخی از خوانندگان با اساتید مورد نظر خود آشنایی کامل دارند ولی برای افرادی که می خواهند بیشتر با اساتید دوره های پترو دانش افزار آشنا شوند، خلاصه ای از روزمه ایشان در اینجا آورده شده است.

در صورتی که شما نیز در زمینه ای سابقه ی تدریس دارید و علاقمند به همکاری با پترو دانش افزار می باشید، لطفا رزومه خود را با ذکر دوره هایی که در برگزاری آنها توانمند هستید، برای ما ارسال نمایید.