نوعدوره حضوری
تاریخآبان ۲۲, ۱۳۹۷ - آبان ۲۴, ۱۳۹۷
زمان3 روز
صندلی0/0
قیمت 700000 تومان
رزرو

دانلود سیلابس

۱. آشنايي با Specهاي پروژه از قبيل:

  • Basic Engineering Design Data
  • Numbering procedure
  • Process Design Criteria
  • P&ID Development
  • Drainage Philosophy
  • Relief Philosophy
  • Utility Philosophy
  • Safety Concept

۲. آشنايي با Legend & Symbol براي تهيه PFD

۳٫ آشنايي با مفهوم اوليه  PFD

۴٫ آشنايي با برخي استانداردهاي مربوط به PFD

۵٫ معرفي و تشريح IPS-E-Pr-170

۶٫ اجزاي تشكيلدهنده PFD

۷٫ حداقل اطلاعات لازم براي هر Equipment در PFD شامل: Heat Exchanger, Furnace, Reactor, Column, Pump, Compressor, Tank,…

۸٫ آشنايي با Heat & Material Balance (H&M)

۹٫ ابزار دقيق و سيستمهاي كنترلي در PFD براي هر Equipment

۱۰٫ بررسي PFD مربوط به يك واحد پالايشگاه گازي و يك واحد پالايشگاه نفتي از روي نقشه‌هاي مربوطه

۱۱٫ آشنايي با Legend & Symbol براي تهيه P&ID

۱۲٫ آشنايي با مفهوم اوليه  P&ID

۱۳٫ آشنايي با برخي استاندارد هاي مربوط به P&ID  

۱۴٫ معرفي و تشريح  IPS-E-Pr-230

۱۵٫ اطلاعات مربوط به هر Line در P&ID و آشنايي با مدرك PMS

۱۶٫ توضيحاتي در مورد نحوه Line Sizing براي فاز گاز، مايع و دو فازي و آشنايي با نحوه  Line Sizing در HYSYS و استفاده از نرمافزارهاي مورد استفاده در شركتهاي مهندسي

۱۷٫ حداقل اطلاعات لازم براي هر Equipment در P&ID شامل: Heat Exchanger, Furnace, Reactor, Column, Pump, Compressor, Tank,…

۱۸٫ ابزار دقيق و سيستم‌هاي كنترلي در P&ID براي هر Equipment

۱۹٫ معرفي سطوح مختلف Shut Down و نحوه نمايش آنها در P&ID

۲۰٫ بررسي P&ID مربوط به يك واحد پالايشگاه گاز و يك واحد پالايشگاه نفتي از روي نقشه‌هاي مربوطه