نوعدوره حضوری
تاریخمرداد ۱۷, ۱۳۹۷ - مرداد ۱۸, ۱۳۹۷
زمان2 روز
صندلی0/0
قیمت 500000 تومان
رزرو

دانلود سیلابس

۱٫اهداف استاندارد  ISO 31000

۲٫ رابطه بین مبانی، چهارچوب و فرآیند مدیریت ریسک بر مبنای ISO 31000

۳٫ تعاریف پایه­ای در ریسک و مدیریت ریسک

۴٫ مبانی مدیریت ریسک بر اساس ISO 31000

۵٫ چهارچوب ارزیابی ریسک:

  • شناسایی ریسک
  • آنالیز ریسک
  • کنترل ریسک
  • نظارت و بازبینی

۶٫ کاربرد ارزیابی ریسک در صنایع فرآیندی

۷٫ خطرات فرآیندی

۸٫ حوادث بزرگ فرآیندی

۹٫ شناسایی ریسک در چهارچوب مدیریت ریسک بر مبنای ISO 31000 و IEC 31010

۱۰٫ مروری بر مقدمات مهندسی فرآیندها ونقشه­های فرآیندی (در صورت نیاز)

۱۱٫ آشنایی با مقدمات تکنیک HAZOP

۱۲٫ آنالیز احتمال ریسک در چهارچوب مدیریت ریسک بر مبنای ISO 31000

۱۳٫ آنالیز درخت خطا

۱۴٫ پایگاه­های داده­ای برای محاسبه احتمل و تکرار پذیری حوادث

۱۵٫ آنالیز درخت واقعه

۱۶٫ آنالیز پیامد ریسک در چهارچوب مدیریت ریسک بر مبنای ISO 31000