نوعدوره حضوری
تاریخاسفند ۱۳, ۱۳۹۸ - اسفند ۱۵, ۱۳۹۸
زمان3
صندلی0/0
قیمت 800,000 تومان
رزرو
 1. تعیین مشخصات شیرهای اطمینان:  
 • تعیین ابعاد شیرهای اطمینان در سیستم‌های:
 • تعیین ابعاد شیرهای اطمینان در سیستم‌های دو فازی
 • محاسبات هیدرولیک خطوط ورودی و خروجی شیرهای اطمینان
 1. مبانی طراحی هیدرولیکی شبکه و تعیین هدرهای جمع‌آوری و تخلیه به مشعل سوزا:
 • محاسبات هیدرولیک خطوط ورودی شیرهای اطمینان
 • معیارهای طراحی هیدرولیک شبکه (خروجی شیرهای اطمینان)
 • روش ایزوترمال
 • روش آدیاباتیک
 • طراحی جداساز گاز- مایع
 • طراحی Seal Drum
 1. نرم‌افزار FLARENET:
 • معرفی نرم‌افزارFlareNet و شرح قابلیت‌های آن
 • آنالیز نتایج خروجی از نرم‌افزار FlareNet
 • تعریف مساله نمونه و حل قدم به قدم با نرم افزار FlareNet
 1. طراحی مشعل سوزا:
 • کاربرد انواع مختلف مشعل‌های سوزا
 • آشنایی با جزئیات مکانیکی مشعل
 • طراحی مشعل بر اساس محاسبات تشعشع
 • طراحی مشعل بر اساس محاسبات نشر
 • توضیح نرم‌افزار FlareSim با حل مثال