نوعدوره حضوری
تاریخمهر ۹, ۱۳۹۸ - مهر ۱۱, ۱۳۹۸
زمان3 روز
صندلی0/0
قیمت 750000 تومان
رزرو

دانلود سیلابس

۱٫ مبانی و آشنایی با خواص هیدروکربن ها
۲٫ ویژگی‌های انتشار، حریق و انفجار مواد هیدروکربن
۳٫ آشنایی با ارزیابی و تحلیل ریسک
۴٫ تعریف اصطلاحات کاربردی در سیستم‌های F&G
۵٫ معرفی انواع تجهیزات ضد انفجار شامل ساختار داخلی، نحوه عملکرد و کاربردها
۶٫ معرفی انواع دتکتورهای شعله شامل ساختار داخلی، نحوه عملکرد، کاربردها، مزایا و معایب
۷٫ معرفی و دسته‌بندی گازها
۸٫ معرفی واحدهای اندازه‌گیری گازها و تبدیل آنها
۹٫تاریخچه و معرفی دتکتورهای گاز
۱۰٫ معرفی انواع دتکتورهای گاز شامل ساختار داخلی، نحوه عملکرد، کاربردها، مزایا و معایب
۱۱٫ دتکتورهای گاز پرتابل
۱۲٫ کالیبراسیون دتکتورهای گاز
۱۳٫ مبانی کاربردی در پایش گاز
۱۴٫ معرفی و طبقه‌بندی نواحی مستعد خطر
۱۵٫ آشنایی با کدها و استانداردهای سیستم F&G
۱۶٫ آشنایی با سطح یکپارچگی ایمنی سیستم SIL
۱۷٫ آشنایی با نحوه مطالعات طراحی و جانمایی آشکارسازها (F&G Mapping)
۱۸٫ آشنایی با مدارک مهندسی سیستم‌های F&G
۱۹٫ آشنایی با انواع سیستم‌های کنترلی F&G