نوعدوره حضوری
تاریخدی ۲۵, ۱۳۹۷ - دی ۲۷, ۱۳۹۷
زمان3 روز
صندلی0/0
قیمت 700000 تومان
رزرو

دانلود سیلابس

۱٫ تعاريف و مشخصات
۲٫ نيازمنديهاي طراحي
۳٫ سيستمهاي تشخيص و اعلام حريق
۴٫ سيستمهاي تشخيص و اعلام نشت گازهاي سمي و قابل انفجار
۵٫ مقدمه اي بر پيکربندي سيستمهاي F&G (Addressable / Conventional)
۶٫ انتخاب تکنولوژي Sensor Detection
۷٫ سيستمهاي صوتي و تصويري اعلان خطر
۸٫ ارتباط و Interface سيستم F&G با Executive Action ها نظير فعالسازي سيستمهاي ESD و اطفاء حريق (سيستمهاي گازي CO2/IG/FM200/HFC، کولينگ، فوم، اسپرينکلر، ديلوج و …)
۹٫ ارتباط سيستم F&G با ايستگاه پمپهاي آتشنشاني
۱۰٫ انتخاب دتکتور مناسب
۱۱٫ جانمايي و نصب دتکتورها  (F&G Mapping)
۱۲٫ فلسفه و نحوه تهيه Detection) Logic (F&G Detection Cause & Effect Diagram
Alarms & Action
۱۳٫ نحوه گرفتن Voting از دتکتورها و تاثير آن بر روي Reliability سيستم F&G
۱۴٫ مقدمه اي بر بازرسي، تست و کاليبراسيون دوره اي دتکتورها
۱۵٫ مرور و بررسي Guideline ها و استانداردهاي موجود در اين زمينه