نوعدوره حضوری
تاریخبهمن ۲۹, ۱۳۹۸ - اسفند ۱, ۱۳۹۸
زمان3 روز
صندلی0/0
قیمت 750,000 تومان
رزرو

دانلود سیلابس

۱٫ جداكنندهها و برجها

 • معرفي انواع جداكننده‌ها و برج‌ها
 • معرفي استاندارد و دستورالعمل‌هاي مربوط به طراحي جداكننده هاي دو و سه فازي و برج‌ها
 • نحوه سايزينگ به همراه حل مثال براي چند نمونه جداكننده
 • نحوه سايزينگ به همراه حل مثال براي برج تقطير
 • تهيه ديتا شيت فرآيندي براي جداكننده، راكتور و برج

۲٫ پمپ و كمپرسور

 • معرفي انواع پمپ ها و كمپرسورها
 • معرفي استاندارد و دستورالعمل‌هاي مربوط به طراحي و محاسبات هيدروليكي براي پمپ و كمپرسور
 • نحوه محاسبات هيدروليكي به همراه حل مثال براي كمپرسور
 • نحوه محاسبات هيدروليكي به همراه حل مثال براي پمپ
 • تهيه ديتا شيت فرآيندي براي پمپ و كمپرسور

۳٫ مبدل‌هاي حرارتي و كولرهاي هوايي

 • معرفي انواع مبدل‌هاي حرارتي و كولرهاي هوايي
 • معرفي استاندارد و دستورالعمل‌هاي مربوط به طراحي مبدل‌هاي حرارتي و كولرهاي هوايي‌
 • تهيه ديتا شيت فرآيندي براي مبدل‌هاي حرارتي و كولرهاي هوايي

۴٫ تجهيزات جانبي از قبيل Mixer، Ejector، Filter و …

 • تهيه ديتا شيت فرايندي براي تجهيزات جانبي از قبيل Mixer، Ejector، Filter و …