نوعدوره حضوری
تاریخآذر ۲۰, ۱۳۹۸ - آذر ۲۱, ۱۳۹۸
صندلی3/0
قیمت 650000 تومان
رزرو
 1. مقدمه

  دانلود سیلابس

 2. معرفی استانداردها و راهنما‌های کاربردی
 3. تعاریف و اصلاحات مرسوم
 4. آشنایی با استاندارد IP RP 505
 5. آشنایی با IEC60079، IPS 110، NFPA 325
 6. آشنایی با استاندارد IP 15
 7. معرفی روش‌ها و متدلوژی تعیین نواحی خطر بر اساس IP 15
 • آشنایی با رویکرد مثال مستقیم
 • آشنایی با رویکرد نقطه منبع
 • آشنایی با رویکرد پایه ریسک
 1. اثر تهویه هوا بر نواحی خطر
 2. معرفی انواع تجهیزات درون نواحی خطر
 3. حل چند مثال و نحوه تولید مدارک مرتبط (جداول و نقشه‌ها)