نوعدوره حضوری
تاریخآذر ۵, ۱۳۹۸ - آذر ۷, ۱۳۹۸
زمان3 روز
صندلی1/0
قیمت 750000 تومان
رزرو

دانلود سیلابس

۱٫مقدمه­ ای بر ارزيابی پيامد
۲٫بيين اهميت و ضرورت ارزيابی پيامد حوادث فرآيندی
۳٫ مرور حوادث صنعتی مهم و تاثيرگذار و درس­های فراگرفته شده
۴٫ کاربردهای ارزيابی پيامد و نحوه توسعه آن
۵٫ معرفی منابع علمی و صنعتی مرتبط
۶٫ شرح اصول و مبانی اوليه ارزيابی پيامد
۷٫ معرفی نرم­افزارهای مطرح در اين زمينه
۸٫ جزئيات مرتبط با تعيين سناريو
۹٫ مبانی و اصول مدل­سازی تخليه
۱۰٫ مبانی و اصول مدل­سازی انتشار
۱۱٫ معيارهای مورد استفاده در تعيين ابعاد ناشی از انتشار گازهای سمی
۱۲٫ انواع آتش و انفجار، محاسبات و معيارهای مربوط
۱۳٫ مدل­های Probit در جهت تخمين ميزان آسيب­پذيری
۱۴٫آشنايی مقدماتی با محيط نرم­افزار PHAST
۱۵٫ اصول تعريف شرايط آب و هوايي
۱۶٫ نحوه تعريف سناريوهای متنوع جهت مدل­سازی
۱۷٫ استخراج نتايج از نرم­افزار در غالب گزارش، جدول و نمودار
۱۸٫ نحوه تطبيق نتايج بر روی نقشه با توجه به مقياس
۱۹٫ کاربرد ابتدايي موارد فوق در غالب حل مثال­هاي ساده
۲۰٫ نحوه تعريف مخلوط مواد جهت مدل­سازی