آشنایی با ASME Code B31.3 (Process Piping)

نوعدوره حضوری
تاریخاسفند ۶, ۱۳۹۸ - اسفند ۸, ۱۳۹۸
صندلی0/0
قیمت 750000 تومان
رزرو

Piping Material Specification (PMS)

نوعدوره حضوری
تاریخمرداد ۳, ۱۳۹۷ - مرداد ۴, ۱۳۹۷
صندلی3/0
قیمت 500000 تومان
رزرو

اصول طراحي و Detail Design در پایپینگ (Piping)

نوعدوره حضوری
تاریخمهر ۲۴, ۱۳۹۷ - مهر ۲۶, ۱۳۹۷
صندلی3/0
قیمت 700000 تومان
رزرو