استاندارد NFPA72

نوعدوره حضوری
تاریخاسفند ۱۳, ۱۳۹۸ - اسفند ۱۵, ۱۳۹۸
صندلی0/0
قیمت 800,000 تومان
رزرو

طراحی سیستم‌های اعلام حریق و تشخیص آتش (F&G)

نوعدوره حضوری
تاریخمهر ۹, ۱۳۹۸ - مهر ۱۱, ۱۳۹۸
صندلی0/0
قیمت 750000 تومان
رزرو