09123029147
info@daneshafzar.ir

مهندسی کنترل و ابزار دقیق

I&C Engineering

لیست دوره های کنترل و ابزار دقیق که پترو دانش افزار می تواند به متقاضیان ارائه نماید، در زیر آمده است.

برای مشاهده دوره های مهندسی فرآیند که بر روی تقویم آموزشی قرار دارند، به تقویم آموزشی مراحعه نمایید. سایر دوره ها به صورت سفارشی برای متقاضیان برگزار خواهد شد.

ردیف کد دوره عنوان (فارسی) مدت (روز)
۱ IN001 نرم‌افزار INTOOLS ۴
۲ IN002 تئوری طراحی ابزار دقیق ۴
۳ IN009 آشنایی با استانداردهای ابزار دقیق ۳
۴ IN004 شبکه‌های صنعتی (Industrial Networks) ۴
۵ IN007 مفاهیم بنیادی مهندسی شیرهای کنترلی و ایمنی و نرم افزارهای مربوطه ۳