09123029147
info@daneshafzar.ir

مهندسی مواد و خوردگی

Metallurgy and Welding

لیست دوره های مهندسی مواد و خوردگی که پترو دانش افزار می تواند به متقاضیان ارائه نماید، در زیر آمده است.

برای مشاهده دوره های مهندسی فرآیند که بر روی تقویم آموزشی قرار دارند، به تقویم آموزشی مراحعه نمایید. سایر دوره ها به صورت سفارشی برای متقاضیان برگزار خواهد شد.

ردیف کد دوره عنوان (فارسی) مدت (روز)
۱ MT004 آشنایی با آلیاژهای آهنی و غیرآهنی (شناسایی و نام‌گذاری، روش‌های تولید و جوشکاری، عملیات حرارتی و حفاظت از خوردگی، کنترل کیفیت مخرب و غیر مخرب) ۸
۲ MT005 آشنایی با مواد و قطعات تحت فشار بر اساس استانداردهای ASME و ASTM ۲
۳ MT303 آشنایی با اصول آزمون‌های غیر مخرب (NDT) ۵
۴ MT007 آشنايي با مكانيزم‌‌هاي زوال در صنعت و روش‌های بررسي و ارزیابی آن ۳
۵ MT006 آشنایی با اصول خوردگی و روش‌های کنترل آن ۴
۶ MT106 آزمون‌هاي خوردگي ۳
۷ MT002 خوردگی و مکانیزم‌های آن در محیط‌های ترش (حاوی H2S مرطوب) و انتخاب مواد مناسب مطابق با استاندارد NACE MR0175/ISO 15156 و MR0103 ۴
۸ MT101 اصول سیستم‌های حفاظت کاتدی ۳
۹ MT102 طراحی سیستم‌های حفاظت کاتدی ۴
۱۰ MT104 ارزیابی و رفع عیب سیستم‌های حفاظت کاتدی ۳
۱۱ MT105 بازرسی و مانیتورینگ سیستم‌های حفاظت کاتدی ۳
۱۲ MT103 آشنایی با رنگ و سیستم‌های رنگ ۲
۱۳ MT107 بازرسی رنگ و پوشش ۳
۱۴ MT301 دستورالعمل جوشكاري و گزارش تائید آن  (WPS -PQR) بر اساس کد ASME ۲
۱۵ MT302 اصول بازرسی جوش ۶
۱۶ MT305 بازرسی چشمی جوش ۵
۱۷ MT008 اصول روانکاری و روانکارهای صنعتی و خودرو ۳