09123029147
info@daneshafzar.ir

مهندسی ایمنی و HSE

HSE & Safety Engineering

لیست دوره های مهندسی ایمنی و HSE که پترو دانش افزار می تواند به متقاضیان ارائه نماید، در زیر آمده است.

برای مشاهده دوره های مهندسی فرآیند که بر روی تقویم آموزشی قرار دارند، به تقویم آموزشی مراحعه نمایید. سایر دوره ها به صورت سفارشی برای متقاضیان برگزار خواهد شد.

ردیف کد دوره عنوان (فارسی) مدت (روز)
۱ HSC01 جامع ایمنی فرآیند ۱۲
۲ HSC02 دوره جامع طراحی سیستم های اعلام و اطفاء حریق ۱۱
۳ HS065 ارزیابی و شناسایی ریسک در واحدهای فرآیندی ۳
۴ HS005 شناسایی مخاطرات با روش HAZOP و با کمک نرم‌افزار PHA-PRO ۲
۵ HS012 شناسایی مخاطرات با روش HAZID ۱
۶ HS048 سیستم مدیریت ایمنی فرایند (PSM) ۲
۷ HS055 آنالیز و ریشه‌یابی حوادث در واحدهای عملیات فرآیندی ۳
۸ HS068 اثرات دومینو در حوادث فرآیندی ۳
۹ HS007 ارزيابی پيامد (Consequence Modeling) با استفاده از نرم‌افزار PHAST ۳
۱۰ HS010 نحوه تعیین مرزهای مناطق Impacted و Restricted و جانمایی Fire Zone ها بر اساس کد معتبر TOTAL GS 253 با استفاده از نرم‌افزار PHAST ۲
۱۱ HS036 بررسی وضعیت ساختمان‏ها در مقابل آثار ناشی از انفجار‏های احتمالی بر اساس RP 752 ۱
۱۲ HS038 مطالعات ارزیابی کمی ریسک حوادث (QRA) در واحدهای فرآیندی ۳
۱۳ HS035 سطوح خدشه ناپذيري ايمني (SIL Study) ۲
۱۴ HS060 آنالیز سیستم‌های ایمنی ذاتی (Analysis of  Intrinsically Safe Systems) ۱
۱۵ HS056 طراحی سیستم‌های اعلام حریق و تشخیص آتش (F&G) ۲
۱۶ HS044 اصول طبقه‌بندی نواحی خطرناک و طراحی و انتخاب تجهیزات ضد انفجار (Hazardous Area Classification) ۲
۱۷ HS016 طراحی هیدرولیکی شبکه آب آتش‌نشانی توسط نرم‌افزار (Spray Module) PIPENET ۳
۱۸ HS066 محاسبات موج فشار و ضربه قوچ در شبکه آب آتش‌نشانی توسط نرم‌افزار PIPENET Transient ۱
۱۹ HS017 طراحی سیستم اطفاء حریق با فوم ۱
۲۰ HS020 طراحی سیستم اطفاء حریق با گاز دی‌اکسیدکربن ۱
۲۱ HS067 سیستم‌های ایمنی غیر فعال ۱
۲۲ HS034 مدیریت تغییر در سیستم HSE ۲
۲۳ HS061 مدیریت بحران ۲